Tidningen Skolvaktmästaren Nr. 3-2022

Vaktmästarprofilen Nr. 3-2022 Poliser med koll på skolan:”Superviktigt roll”

2 Skapa hållbara ljusförhållanden för din skola. Våra svenskti l lverkade solskydd är mer än bara solskydd. Med energibesparande funktioner och tekniska innovationer bidrar dem ti l l en hål lbar fastighet och hål lbart samhäl le. Vi vet vad din skola behöver - solskydd, bländningsskydd, insynsskydd el ler mörkläggning. Börja skapa er hållbara framtid idag! www.styrasolskydd.se Skolvaktmästaren Annons 2022.indd 1 2021-11-29 13:42:43

Valktmästarprofilen sid. 14 3 INNEHÅLL Läs om säkerhetsarbete i skolan sid. 10 KONTAKT Skolvaktmästaren Kabelgatan 9D 434 37 Kungsbacka Tel. 0300-198 23 www.skolvaktmastaren.com www.skolvaktmastaren.com/ skolvaktmastaren REDAKTION Stefan Hemlin info@skolvaktmastaren.com ANNONSER Mikael Hernström mikael.hernstrom@skolvaktmastaren.com Marlene Rydström marlene.rydstrom@skolvaktmastaren.com UTGIVNING februari, maj, september, november GRAFISK FORM Tornbergs Reklam, Kungsbacka ORIGINAL & TRYCK: Exakta Print AB Malmö, 2021 ANSVARIG UTGIVARE Stefan Hemlin Mediakompaniet väst AB ISSN 20003-4296 OMSLAGSBILD Canstock Photo Poliser med koll på skolan sid. 5 Delta i vår tävling sid. 22 Informerar Vår reporter Daniel har gjort ett besök på Österlyckeskolan i Allingsås Där har han träffat tidningens profil och två cyklande poliser som har ett gott samarbete med skolan. Ju mer vi är ute och gör våra reportage, ju mer förstår vi vilket gott samarbete vaktmästarna har med både elever, poliser, hantverkare och leverantörer m.fl. som besöker skolorna. Detta har vi ju självklart alltid vetat, men ibland känns det som vi skulle behöva tala om det för fler personer som sitter på bestämmande poster. Då man ibland väljer att ta bort vaktmästarollen på vissa skolor, vilket vi tycker är tragiskt. ”Sträck på er hela kåren och var stolta över ert yrke” Redaktionen

4 ABA Skol erbjuder ett stort sortiment av skolmöbler och material för den dagliga undervisningen i både skola och förskola. SKOGHOLMSGATAN 5 | 213 76 MALMÖ 040-680 50 00 | WWW.ABASKOL.SE FLER UTFÖRANDEN, FULLSTÄNDIG INFORMATION OCH MÅNGA FLER PRODUKTER WWW.ABASKOL.SE NY NY NY NY NY Vi firar 80 år! FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER FÖR TÄVLINGAR, UTLOTTNIGNAR OCH ANDRA ÖVERRASKNINGAR UNDER VÅRT JUBILEUMSFIRANDE! ABASKOL.SE ABA SKOL ABA SKOL Ännu fler stolar på vår hemsida! Elevbord med förvaring på hjul Bibilioteksmöbel Quadro Sittmodul Legvan Labratorieskåp med bordsskiva Pelarbord Elvis på hjul Andrea ∙ F ör de vi kti gaste männi skorna i världen! ∙ För de vi kti gaste männi skorna i världen ! ∙ För de vi kti gaste männi skorna i världen! a kti gaste männi skorna i världen ! ∙ För de vi kti gaste männi skorna

5 Poliser med koll på skolan: ”Superviktig roll” De är områdespoliser i Alingsås och ett stående uppdrag är att besöka stadens skolor. Dessutom har de tät kontakt med skolornas vaktmästare. – Vi har byggt upp ett jättebra samarbete, förklarar poliserna Niklas Johansson och Daniel Gabrielsson. Det är en solig och skön dag i kaféstaden Alingsås i Västergötland. Skolorna har nyligen tömts på elever inför sommaren, men den här dagen blir det ändå ett besök på Östlyckeskolan som normalt huserar elever från sjuan till nian. Vägen dit går från polishuset genom stan på cykel. Leder vägen gör områdespoliserna Niklas Johansson och Daniel Gabrielsson. – Det är en väldigt stor del av vårt jobb. Vi är på alla högstadie- och gymnasieskolor, och det blir även en del besök på låg- och mellanstadiet, berättar Niklas. På plats möter även skolans vaktmästare, Christer Parnebo upp (läs mer om honom i en separat intervju längre bak i tidningen). Då vädret är inbjudande slår vi oss ner på ett par bänkar vid en av innergårdarna.

– Titeln områdespolis kom till 2016, efter att de olika länsmyndigheterna slagits ihop till en stor polismyndighet med större sammanhållning som mål. Då fick vi också kommunpoliser till exempel, och syftet är att komma närmare medborgarna, förklarar Daniel Gabrielsson. Bygga samarbete Han berättar att de ganska omgående började jobba med att få till ett nära samarbete med kommunens skolor. Inte minst på grund av att skolans personal har den närmaste relationen till ungdomarna i samhället. – Vi satte igång att bygga upp samarbetet med rektorer och lärare, men även annan personal - som vaktmästare och fältsekreterare, säger Daniel Gabrielsson. Vaktmästare Christer Parnebo flikar in: – Jag har jobbat här i fem år nu, och måste säga att jag är mäkta imponerad av hur bra samarbetet mellan skolan, fältsekreterare och polisen funkar. De tar sig verkligen tid och tittar nog in här i alla fall en gång i veckan, säger han. Hur går det till när ni besöker skolorna? Är det förbokat att ni ska komma? – Det är faktiskt mest spontana besök, men vi har inbokade föreläsningar också. Och vi pratar ofta med vaktmästaren. De har väldigt bra koll på stämningen på skolan då de i regel är ute och rör sig i korridorerna, säger Niklas Johansson. Christer Parbebo nickar och lägger till att man som vaktmästare blir lite av en sambandscentral. – Er roll är superviktig, svarar Niklas på vaktmästarens inlägg. Om ni föreläser, vad pratar ni om då? – Det blir mycket lag och rätt, vi pratar normbrytande beteende, brott på nätet och mycket annat, säger Niklas Johansson. Viktiga livsval – En sak vi pratar mycket om är hur och varför vissa individer riskerar att hamna i kriminalitet. Det kan vara att man börjar skolka, röka och snusa tidigt, kanske när man bara är 11-12 år, provar på cannabis… så vi försöker belysa olika typer av normbrytande beteenden som gör att man riskerar att hamna i kriminalitet, utvecklar Daniel Gabrielsson. Poliserna förklarar att det syns tydligt hur de unga väljer sina umgängeskretsar. De som håller på med idrott eller andra fritidsaktiviteter väljer vanligen att umgås med andra likasinnade. Samtidigt tar kanske de som inte har den typen av sammanhang andra vägar. – Därför är det så viktigt att göra bra val tidigt. Det finns tydliga samband där, säger Daniel Gabrielsson. Avdramatiserad närvaro En sak som samtliga ser som en positiv effekt av de täta besöken på skolorna är att det inte längre upplevs särskilt dramatiskt att det kommer in poliser på skolan. Att Daniel och Niklas tittar förbi, har blivit lite av vardag för såväl personal som elever. – Och det är väldigt bra. Dessutom kan det vara så att det ibland faktiskt har hänt 6

något när vi kommer hit, och då kan vi prata om det, säger Niklas Johansson. – Samtidigt är det ett av våra mål, att komma in i skolan på ett avdramatiserat sätt. Det ska inte vara så att polisen bara kommer när det har hänt något, förklarar Daniel Gabrielsson. När ni är ute på skolorna, har ungdomarna då mycket frågor till er? – Absolut, väldigt mycket. Det kan vara om allt möjligt. Inte sällan vill man prata mopeder eller epa-traktorer, säger Niklas. Men det finns även en annan nyfikenhet, verkar det som. – Det är faktiskt många frågor som handlar om vårt yrke. Där finns det ett stort intresse, även bland de som hör till de mer normbrytande grupperna. Man vill veta vad polisyrket innebär, vad man ska läsa och göra för val för att bli polis, berättar Daniel Gabrielsson. Hopp om framtiden Arbetet med de unga är viktigt. Det är även ett långsiktigt arbete, där poliserna åter betonar vikten av samarbete med andra inom såväl skola som kommun. Vad är roligast med att åka ut till skolorna? – Det är att få träffa alla härliga ungdomar, det ger hopp om framtiden, säger Niklas Johansson. – Även att kunna hjälpa personalen. Men ja det är så fint att träffa unga då de fortfarande har stora framtidsvisioner. Det är inte alla vi träffar i vårt yrke som har, men de unga har kvar sina visioner. Det är både inspirerande och glädjande, säger Daniel Gabrielsson. 7 Har du tankar kring vad vi skulle kunna ta upp i Tidningen Skolvaktmästaren så tveka inte att höra av dig till info@skolvaktmastaren.com. Text: Daniel Blomqvist Foto: privata

Arbetet med säkerhet och krisberedskap blir framgångs- rikt när det sker systematiskt och är en del av den ordinarie verksamheten. Här finns stöd för arbetet till skolledning, skolpersonal och säker- hetsansvariga inom alla skolformer. Därför ska skolor och förskolor arbeta med säkerhet och krisberedskap. Att vara beredd inför en kris kan bidra till att rädda människoliv. För att kunna agera snabbt är det viktigt att all skolpersonal, inte bara skolledning och lärare, är beredda på att agera i händelse av en kris. I ett akut läge måste man agera direkt, då det antagligen inte finns tid att rådgöra med andra. Det finns flera skäl till att det är viktigt att alla på skolan och förskolan arbetar för en ökad säkerhet och krisberedskap. • Personalen måste se till att barnen och eleverna inte kommer till skada. • Huvudmannen är skyldig att försäkra sig om att elever och personal har en trygg och säker arbetsmiljö. Huvudmannen är till exempel kommunen eller huvudmannen för en fristående skola. • Det är viktigt att varje rektor i grundskola och förskola känner till arbetsmiljölagstiftningens krav på att kartlägga risker i verksamheten. I skollagen finns krav på systematiskt kvalitetsarbete. 10 Skolverket informerar Systematiskt säkerhetsarbete i skola och förskola

11 Exempel på kriser Kris betyder olika saker för olika människor. Här syftar vi på oväntade händelser som hotar att allvarligt försvåra eller helt lamslå skolans eller förskolans verksamhet. Kriser kan direkt eller indirekt hota grundläggande funktioner och värden som vår hälsa, vår frihet, vår miljö, vårt förtroende och viktiga samhällsfunktioner. Det kan handla om att väldigt många på en skola eller en förskola drabbas. Händelsen kan också få så stora konsekvenser att skolan eller förskolan inte kan erbjuda undervisning och omsorg som vanligt. Exempel på händelser som kan leda till kris är: • skolbränder • väpnat våld i skola • stor olycka utanför skolan som drabbar barn, unga och vuxna • pandemi • giftig rök, gasutsläpp, kemikalieolycka, radioaktivt nedfall • höjd beredskap och krig. För mer information läs på skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/sakerhet-och- krisberedskap-i-skola-och-forskola

14 En nya tidens vaktmästare med såväl traditionella uppgifter som mer sociala. När Christer Parnebo går till jobbet kan det vara för att fixa grejer, men även för att vara en resurs i andra sammanhang. – Ibland är man en vuxen kompis som eleverna kan prata med, säger Östlyckeskolans fixare. Efter att ha jobbat med bilar i 30 år var det dags att byta. Något sikte på yrket som vaktmästare fanns inte med från början, men så blev det för den numera 52-årige Alingsåsaren. – Jag hade hållit på mycket med diagnosteknik, men även kundservice och varit verkmästare. Så småningom blev det lite många ’mössor’, och jag kände även att jag hade blivit trött på att pendla ner till Göteborg från Alingsås, berättar Christer Parnebo. Istället ville han ha något närmare, helst inom gång- eller cykelavstånd. – Så dök den här tjänsten upp. Jag har själv barn som gått här, så jag kände till skolan bra. Så jag sökte och fick tjänsten. En stor behållning med yrket, anser Christer Parnebo, det är att den ena veckan sällan är den andra lik. En hel del traditionella inslag finns dock med på dagordningen. – Jag har ju bland annat ansvar för lås- och låsanvändningen på skolan. Och faktiskt så har Christer Parnebo en klassisk nyckelring med ett knippe nycklar hängandes på sidan av arbetsbyxan. Namn: Christer Parnebo Yrke: Vaktmästare Skola: Östlyckeskolan i Alingsås årskurs 7-9 Elever: ca 400 plus 150 sexor som är på skolan ibland Skolan med samarbete i centrum: ”Vi hjälper varandra”

– Fast det här är den lilla nyckelknippan, det finns en till som är mycket större, säger han och ler. – Och visst blir det en del fix och mindre reparationer, men är det något större så rapporterar jag till fastighetsägaren. Jag är förvisso lite händig, och det handlar till slut om skolpengen. Är det nåt enkelt jag kan fixa så gör jag det. Det bästa är ju om så mycket av skolpengen som möjligt kan gå till eleverna, säger han. Ingår i resursgrupp Samtidigt finns det andra uppgifter som han själv anser är minst lika viktiga som eventuellt fix med materiella ting. – Jag är del i en grupp som kallas för resursgruppen. Vi är fyra personer som hjälper övrig personal att jobba med eleverna. Det kan handla om konflikthantering eller vad som helst. Jag är med i alla ärenden och vi hjälper varandra, förklarar Christer Parnebo. Han förklarar att det för hans del inte sällan innebär att vara den vuxne på skolan som inte sätter betyg, eller som inte är en förälder. Utan någon som eleverna kan vända sig till utan att känna press eller prestationsångest. – Ibland är man en vuxen kompis som eleverna kan prata med. Jag kan gå runt i korridorerna, och ibland är det någon som ser ut som att man kanske bör fråga hur det är. Då får man vara beredd på att det kan bli en lång historia, säger han. Ibland kan det handla om att hjälpa eleven vidare till kurator, ibland kanske man behöver prata med polis eller fältsekreterare, men ofta kan det bara vara prat som behövs. Eller andra smågrejer. – Det blir en del enkla operationer också, som att sätta på ett plåster här eller där, säger Christer Parnebo och skrattar. Men en del gamla vanliga vaktmästaruppgifter blir det som sagt. – Man är ju med i allt. Som att fixa ljudanläggningar inför avslutningen, beställa larm.. och jag skulle nog kunna vara ännu mer fixare, men det blir så många trådar. En återkommande fråga i Vaktmästarprofilen: Har du något verktyg eller någon pryl som är oumbärlig i jobbet, som du inte kan vara utan? – Det får nog bli min universalskruvmejsel tror jag. Fast jag bär den aldrig på mig. Du har inte med dig den? – Nej, jag har aldrig några verktyg på mig, utan de får vara inlåsta tills de behövs. Det är en säkerhetsgrej. Utpräglad säkerhetsstrategi Även en skruvmejsel kan i värsta fall användas som stickvapen om den skulle hamna i fel händer i fel situation, blir förklaringen. Och det är inte den enda detaljen när det kommer till säkerhet som präglar Östlyckeskolan. Bland annat finns det bara en ingång till skolan. Alla andra dörrar kan bara användas som utgångar. – Och till dem är det kopplat larm, så att vi ser om de öppnas. Det är så att inte någon ska ställa upp en dörr och låta obehöriga komma in den vägen, förklarar Christer Parnebo. Forts. sid. 18 15

18 Tidigare har Christer Parnebo även haft klasser i träslöjd tillsammans med en kollega. Numera hoppar han in när det behövs. – Det är väldigt bra, och man får ju bra kontakt med eleverna på det sättet också. Plötsligt kommer en kollega till Christer spatserande förbi bärandes på en papplåda. Han stannar till och hör sig för om vad det är som pågår, och när han förstår att Christer Parnebo blir intervjuad passar han på att berömma vaktmästaren innan han går vidare. Det verkar funka bra med kollegorna? – Haha ja, jo men det fungerar bra, säger han. Och intrycket blir att han inte är någon träig stöt som sitter och surar på sin expedition. – Nej, jag är inte den tysta vaktmästaren som drar mig undan i ett hörn. Och på frågan om vad som är det roligaste med jobbet, blir svaret: – Variationen såklart, men framförallt eleverna. Att prata och vara där, även för de som kan vara lite jobbiga. Men de allra flesta är väldigt bra. Att få vara med och skapa goda medborgare med mina egna erfarenheter från arbetslivet och som förälder är väldigt givande. Skolvaktmästaren ritkar ett stort tack till alla som medverkat i detta nummer. Har ni frågor, idéer till reportage eller andra funderingar så tveka inte att kontakta oss. Text: Daniel Blomqvist Foto: Privata Vill du också synas här? Tycker du att det här var ett trevligt inslag i tidningen? Vill du att dina kollegor runt om i landet ska få ta del av hur du har det på din skola, eller känner du någon kollega som skulle vilja delta. Det enda vi behöver är att få ställa några frågor samt en bild på dig och på din skola. Tveka inte - alla är lika välkomna! E-post: info@skolvaktmastaren.com eller skicka brev till: Skolvaktmästaren, Kabelgatan 9D, 434 37 Kungsbacka Hör gärna av dig till oss för att bli nästa Vaktmästarprofil

19 Nästa nummer av tidningen kommer i November 2022 Mer info på 0393-363 60, www.flexlock.se Digitala batteridrivna RFID-lås är lösningen på alla nyckelproblem Vi har utvecklat ett nytt robust lås framtaget för utsatta publika miljöer såsom, skola, offentliga lokaler och sjukhus. Enkel hantering och administration med passerkort eller taggar. NYHET! 2023 fasas traditionella lysrör ut NYA EU-DIREKTIV: 6 av 10 klassrum har fortfarande gammal belysning. 2023 fasas traditionella T5- och T8-lysrör samt kompaktlysrör ut från marknaden i enlighet med nya EU-direktiv. Har ni framtidssäkrat er belysning? Det är en god idé att redan nu säkra hållbara och lämpliga belysningsalternativ till er skola! VI ERBJUDER • Kostnadsfri inventering av er belysning • LED-lysrör för direkt ersättning • Brett utbud av belysning för skola • Energi- och kostnadskalkyler • Ljusberäkningar Aura Light AB • Box 8 • 598 21 • Vimmerby www.auralight.se • order@auralight.se • 020 32 30 30

Av de insända svaren har vi dragit tre vinnare: Marko Hahmo, Frillesås H Patrik Lundgren, Tomelilla H Lena Sörensen, Halmstad Grattis! Trisslotterna kommer på posten. 22 Den populära tävlingen Vi har klippt ut en del av 6 annonser som finns någonstans i detta nummer av tidningen. Hittar du på vilken sida annonserna finns? Tre vinnare belönas med tre trisslotter var och presenteras i nästa nummer. OBS! För att delta i denna tävling måste du vara minst 18 år. Skicka in ditt svar till: info@skolvaktmastaren.com Mer info på 0393-363 60, www NYHET! Bild 3. Vilken sida ....... ABA Skol erbjuder ett stort sortiment av skolmöbler och material för den dagliga undervisningen i både skola och förskola. SKOGHOLMSGATAN 5 | 213 76 MALMÖ 040-680 50 00 | WWW.ABASKOL.SE FLER UTFÖRANDEN, FULLSTÄNDIG INFORMATION OCH MÅNGA FLER PRODUKTER WWW.ABASKOL.SE NY NY NY NY NY Vi firar 80 år! FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER FÖR TÄVLINGAR, UTLOTTNIGNAR OCH ANDRA ÖVERRASKNINGAR UNDER VÅRT JUBILEUMSFIRANDE! ABASKOL.SE ABA SKOL ABA SKOL Ännu fler stolar på vår hemsida! Elevbord med förvaring på hjul Bibilioteksmöbel Quadro Sittmodul Legvan Labratorieskåp med bordsskiva Pelarbord Elvis på hjul Andrea ∙ F ör de vi kti gaste männi skorna i världen! ∙ För de vi kti gaste männi skorna i världen ! ∙ För de vi kti gaste männi skorna i världen! ∙ ∙ kti gaste männi skorna i världen ! ∙ För de vi kti gaste männi skorna Bild 2. Vilken sida ....... pa hållbara förhållanden din skola. Bild 5. Vilken sida ....... Bild 1. Vilken sida ....... Rätt svar på förra numrets tävling var: 3 fasas traditionella lysrör ut U-DIREKTIV: lassrum har fortfarande gammal belysning. 2023 fasas traditiooch T8-lysrör samt ko paktlysrör ut från marknaden i enlighet EU-direktiv. Har ni framtidssäkrat er belysning? Det är en god idé n nu säkra hållbara och lämpliga belysningsalternativ till er skola! UDER ostnadsfri inventering av er belysning ED-lysrör för direkt ersättning rett utbud av belysning för skola nergi- och kostnadskalkyler jusberäkningar AB • Box 8 • 598 21 • Vimmerby ght.se • order@auralight.se • 020 32 30 30 Bild 4. Vilken sida ....... Var med och tävla! Bild 3. Vilken sida 23 Bild 2. Vilken sida 10 Bild 5. Vilken sida 2 Bild 1. Vilken sida 24 Bild 4. Vilken sida 4 Var ute i tid och passa på att skaffa dig nya eller rusta upp era gamla solskydd. Då är både du och dina solskydd redo för flera säsonger framöver! Behöver ni reparera era markiser? Vi har alla reservdelar ni kan tänkas behöva. Vi säljer även nya markiser och persienner både färdiga mått och specialbeställda. HTTPS://WWW.MARKISBUTIKEN.SE vi har reservdelar för dina solskydd Välj ett säkert skåplås Värdet i dagens skåp kan vara mycket högt. Datorer, surfplattor och telefoner är mer regel än undantag. Säkerheten går att förstärka ytterligare med klippskydd över hänglåset. Slipp dyra batteribyten och krånglig programmering. Miljövänligt, hållbart och med lång livslängd. Våra hänglås och skåplås går att få i system för enkel administration. 016-125280 info@anchorlas.se www.anchorlas.se Svensktillverkade hänglås Skapa hållbara ljusförhållanden för din skola. Våra svenskti l lverk de solskydd är mer än bara solskydd. Med energibesparande funktioner och tekniska innovationer bidrar dem ti l l en hål lbar fastighet och hål lbart samhäl le. Vi vet vad din skola behöver - solskydd, bländningsskydd, insynsskydd el ler mörkläggning. Börja skapa er hållbara framtid idag! www.styrasolskydd.se Skolvaktmästaren Annons 2022.indd 1 2021-11-29 13:42:43 www.akustikmiljo.se Besök akustikmiljo.se för mer inspiration. AKUSTIKEN! VI FIXAR CUBISM En modulär väggabsorbent med rombformade paneler VÅR SENASTE NYHET! V Då är både f Behöve Vi har alla reserv Vi säljer även nya ma färdiga HTTPS: vi har reservd dina sols Bild 6. Vilken sida ....... Bild 6. Vilken sida 10

23 Var ute i tid och passa på att skaffa dig nya eller rusta upp era gamla solskydd. Då är både du och dina solskydd redo för flera säsonger framöver! Behöver ni reparera era markiser? Vi har alla reservdelar ni kan tänkas behöva. Vi säljer även nya markiser och persienner både färdiga mått och specialbeställda. HTTPS://WWW.MARKISBUTIKEN.SE vi har reservdelar för dina solskydd

POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Skolvaktmästaren Kabelgatan 9D 434 37 Kungsbacka

RkJQdWJsaXNoZXIy MjEyNjIw