Tidningen Skolvaktmästaren Nr. 3-2022

Arbetet med säkerhet och krisberedskap blir framgångs- rikt när det sker systematiskt och är en del av den ordinarie verksamheten. Här finns stöd för arbetet till skolledning, skolpersonal och säker- hetsansvariga inom alla skolformer. Därför ska skolor och förskolor arbeta med säkerhet och krisberedskap. Att vara beredd inför en kris kan bidra till att rädda människoliv. För att kunna agera snabbt är det viktigt att all skolpersonal, inte bara skolledning och lärare, är beredda på att agera i händelse av en kris. I ett akut läge måste man agera direkt, då det antagligen inte finns tid att rådgöra med andra. Det finns flera skäl till att det är viktigt att alla på skolan och förskolan arbetar för en ökad säkerhet och krisberedskap. • Personalen måste se till att barnen och eleverna inte kommer till skada. • Huvudmannen är skyldig att försäkra sig om att elever och personal har en trygg och säker arbetsmiljö. Huvudmannen är till exempel kommunen eller huvudmannen för en fristående skola. • Det är viktigt att varje rektor i grundskola och förskola känner till arbetsmiljölagstiftningens krav på att kartlägga risker i verksamheten. I skollagen finns krav på systematiskt kvalitetsarbete. 10 Skolverket informerar Systematiskt säkerhetsarbete i skola och förskola

RkJQdWJsaXNoZXIy MjEyNjIw