Tidningen Skolvaktmästaren Nr. 3-2022

11 Exempel på kriser Kris betyder olika saker för olika människor. Här syftar vi på oväntade händelser som hotar att allvarligt försvåra eller helt lamslå skolans eller förskolans verksamhet. Kriser kan direkt eller indirekt hota grundläggande funktioner och värden som vår hälsa, vår frihet, vår miljö, vårt förtroende och viktiga samhällsfunktioner. Det kan handla om att väldigt många på en skola eller en förskola drabbas. Händelsen kan också få så stora konsekvenser att skolan eller förskolan inte kan erbjuda undervisning och omsorg som vanligt. Exempel på händelser som kan leda till kris är: • skolbränder • väpnat våld i skola • stor olycka utanför skolan som drabbar barn, unga och vuxna • pandemi • giftig rök, gasutsläpp, kemikalieolycka, radioaktivt nedfall • höjd beredskap och krig. För mer information läs på skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/sakerhet-och- krisberedskap-i-skola-och-forskola

RkJQdWJsaXNoZXIy MjEyNjIw