Tidningen Skolvaktmästaren Nr.1-2024

14 PRESSMEDDELANDE Majoriteten av svenskarna arbetar heltid, vilket motsvarar minst 35 timmar per vecka på sin arbetsplats. Våra barn ligger inte långt efter och spenderar mellan 20– 40 timmar i skolan beroende på ålder. Eftersom radongas även förekommer i våra arbetslokaler och skolor är det viktigt att ansvariga känner till lagkrav samt hur en radonmätning går till. Vad säger lagen om radonmätning? Det finns idag lagkrav på att ansvariga på arbetsplatser, skolor och förskolor ska känna till radonhalten i sina byggnader. Radonmätningar på arbetsplatser, skolor och förskolor regleras i strålskyddslagen (SFS 2018:396) och strålskyddsförordningen (SFS 2018:506). På arbetsplatser följs även arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) för radonexponering. Enligt kraven ska radonhalten mätas om ingen tidigare mätning har utförts, om senaste mätningen utfördes för mer än 10 år sedan samt om någon byggnadsåtgärd utförts som kan förändra radonhalten. Vem är ansvarig att lagen följs? På arbetsplatser har arbetsmiljöverket tillsynsansvaret för att se till att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att säkerhetsställa att exponeringen av radon inte överskrider referensnivån 200 Bq/m3. På skolor och förskolor är det kommuners Miljö- och hälsoskyddsnämnder som har tillsynsansvar över att fastighetsägare Radonmätning på arbetsplatser, skolor och förskolor

RkJQdWJsaXNoZXIy MjEyNjIw