Tidningen Skolvaktmästaren Nr.1-2024

och verksamhetsutövaren på skolan eller förskolan säkerhetsställer att referensnivån, 200Bq/m3, inte överskrids. Hur går en radonmätning till? Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram metodbeskrivningar för radonmätningar i bostäder samt arbetsplatser som skapar riktlinjer för hur radonmätningarna ska gå till och som kan användas som underlag vid beslut. Det är samma metodbeskrivning för radonmätningen på arbetsplatser som för skolor och förskolor. Nedan är de viktigaste rekommendationerna vid en radonmätning på en skola, förskola eller arbetsplats, läs hela metodbeskrivningen här. • Vid arbetsplatsmätningar, prioritera alltid utrymmen och lokaler som personal vistas i ofta. Vid skol- och förskolemätningar, prioritera utrymmen och lokaler som barnen ofta vistas i. • Radonmätningarna ska ske i varje separat byggnad med minst en detektor per våningsplan. • Radonmätningen ska utföras med minst en detektor placerad per 200 kvadratmeter. Har våningsplanet direkt markkontakt behöver en detektor placeras i minst vart 5:e rum och samtidigt klara kravet på en detektor per 200 kvadratmeter. Ökat fokus på radonmätningar i skolor och förskolor Under 2022 publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten en ny vägledning för radonmätningar på skolor och förskolor. Vägledningen togs fram för att tydliggöra vilka krav som ställs samt hur radonmätningarna genomförs på skolor och förskolor. Den riktas både till kommuner, som har tillsynsansvar, och de som bedriver verksamhet inom skola och förskola. Vilket är viktigt eftersom långvarig exponering av radon ökar risken för att drabbas av lungcancer senare i livet. Mer info: https://radon.eurofins.se/sv‐se/ 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MjEyNjIw